// Zlatna jabuka | Udruženje proizvođača rakije od voća "Zlatna Jabuka"
Udruženje proizvođača rakije od voća "Zlatna Jabuka"

Udruženje proizvođača rakije od voćaZlatna Jabuka

UG Zlatna Jabuka

Udruženje proizvođača rakije od voća “Zlatna Jabuka” iz Sombora je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti proizvodnje i organizovanja stručene ocene kvaliteta, rakije proizvedene od voća

Ciljevi udruženja su pripremanje, propagiranje i realizacija programa proizvodnje i organizovanje ocene kvaliteta rakije proizvedene od voća, koji donosi Udruženje. Udruženje u svom radu organizuje naučno-popularna predavanja o proizvodnji rakije od voća, izložbe rakije proizvedene od voća, ocenjivanje kvaliteta rakije i propagira kulturno konzumiranje rakije (Pij više puta ali malo). Takođe, udruženje se bavi organizacijom poseta raznim pecarama, branjenjem interesa malih pecara i istovremeno upozoravanje direktiva EU o rakiji. Udruženje teži zabrani proizvodnje rakije od čistog alkohola i borbi protiv alkoholizma. Glavni prioritet udruženja je proširenje članstva.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti proizvodnje rakije od voća, organizuje stručne skupove, savretovanja, seminare i edukacije, objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na oblast proizvodnje rakije od voća i sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koja se bave proizvodnjom rakije od voća.